CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

1. PARTS I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ:
(d’ara endavant també les Condicions Generals o CGC):

D’una part, l’intermediari per a la venda dels treballs de final de grau o màster (d’ara endavant projectes), START YOUR UP, S.L. (d’ara endavant també el prestador), amb domicili social en Passeig de Sant Joan 34, 2-3, 08010, Barcelona, N.I.F. B05335716, telèfon d’atenció al client 93 574 69 45 , i e-mail: hola@startyourup.es, sent titular del lloc web www.startyourup.es, exposa el document contractual que regirà la contractació de la compra dels projectes a través del lloc web ressenyat.

D’una altra, l’Emprenedor – Client (d’ara endavant l’Emprenedor), sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador. És la part que compra el projecte i que passarà a ser propietari d’aquest. L’Emprenedor pot ser tant persona física, adult i major de 18 anys, com a persona jurídica.

I d’una altra part, el Graduat, és la part que cedeix els drets de propietat intel·lectual al nou propietari, regulat mitjançant les presents condicions, i per això cobra un percentatge, per l’explotació dels drets cedits, del preu de la venda estipulat en el contracte entre el prestador i el graduat, i públic en la web.

LES PARTS ACCEPTEN el present document, i comporta que l’Emprenedor:

a. Ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat.
b. Que és una persona major d’edat i amb capacitat suficient per a contractar.
c. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
d. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de compra des del moment que adquireixi qualsevol projecte ofert.
Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels Emprenedors.

El prestador posa a la disposició d’aquests l’adreça d’e-mail hola@startyourup.es perquè plantegin qualsevol dubte sobre aquestes condicions.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web www.startyourup.esdel prestador.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions Generals, sense que això pugui afectar la compra realitzada prèviament a la modificació. En tot cas, abans de comprar han de consultar-se aquestes condicions generals.

És aconsellable que guardi una còpia de les dades de la compra.

START YOUR UP, S.L. no es fa responsable de les conseqüències que poguessin resultar d’una utilització inadequada dels projectes a la venda en la web.

L’Emprenedor renúncia a reclamar qualsevol responsabilitat a START YOUR UP, S.L. per qualsevol concepte en qualsevol cas d’insatisfacció dels projectes adquirits en la web www.startyourup.es, així com possibles fallades, lentitud d’accés o errors en l’accés a la web, incloent-se pèrdues de dades o un altre tipus d’informació que pogués existir en l’ordinador o xarxa de l’Emprenedor que accedeixi a la web www.startyourup.es.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE:

2.1 Objecte: START YOUR UP, S.L. únicament és una plataforma a través del qual l’emprenedor tanca un acord de compra-venda d’un projecte amb START YOUR UP, sota la seva responsabilitat.

El Graduat és únic propietari del projecte. Aquest ha estat validat per una Universitat o Escola de Negocis oficial. A més, aquest projecte ha estat revisat per START YOUR UP sense aquest fer-se responsable ni del seu èxit, encara que en la revisió es valida que compleixi amb tots els paràmetres bàsics d’un pla d’empresa, ni de la viabilitat efectiva del projecte que pugui implementar l’Emprenedor. Tampoc es fa responsable dels possibles perjudicis que puguin ocórrer després de la venda.

Amb la compra del projecte, se cedeixen els drets d’explotació, regulats en el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, a l’Emprenedor.
Queda prohibit el plagi i no és possible presentar-lo en cap Universitat o Escola de Negocis com a creació pròpia.

2.2 Àmbit d’aplicació: El contracte actual té per objecte regular la relació contractual de compra-venda nascuda entre el prestador i l’Emprenedor en el moment en què aquest accepta aquestes condicions de compra durant el procés de contractació en línia verificant la casella corresponent. Aquestes CGC s’aplicaran a partir del dia en què es realitzi la compra.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un projecte concret i la cessió dels drets d’explotació.

2.3 Territori d’aplicació: La botiga virtual de www.startyourup.es està activa per a Espanya.

2.4 Capacitat per a contractar:
Per a poder realitzar una compra, haurà de ser major d’edat i tenir capacitat per a contractar.

2.5 Acceptació de l’Emprenedor: La validació de la compra a través de la web www.startyourup.es, es realitza per correu electrònic i implica, així mateix, l’acceptació automàtica de les CGC. Aquestes condicions estan disponibles en la web www.startyourup.es o, si ho desitja i sol·licita, podem posar-la a la seva disposició per correu electrònic.

2.6 Modificació de les Condicions Generals de Contractació: START YOUR UP, S.L. es reserva el dret a fer canvis i/o modificacions en les presents CGC. Aconsellem als nostres clients que les revisin regularment. En cas que aquests canvis o modificacions s’introduïssin una vegada realitzat una comanda, s’aplicaran les condicions vigents en la data en la qual es va efectuar la compra.

3. INFORMACIÓ SUBMINISTRADA EN LA WEB www.startyourup.es:

3.1 Publicació de preus: Els preus dels projectes són els mostrats en cadascun d’ells en la nostra web www.startyourup.es.
Tots els preus exposats en els projectes en www.startyourup.es inclouen l’IVA vigent en el moment de la compra. Tots els preus que consten en la web són vàlids i s’expressaran en la moneda euro (€).
L’Emprenedor i Graduat, es fan responsables de pagar els impostos corresponents que pugui generar la relació contractual de compravenda d’un projecte concret i la cessió dels drets d’explotació.

3.2 Informació dels projectes: La informació que figura en la nostra publicitat, fullets, altre material escrit, en la nostra pàgina web o la facilitada a Vostè constitueix una invitació a fer una compra. Els continguts de www.startyourup.es estan en constant renovació i actualització per a oferir als nostres clients la informació més completa i detallada possible. Totes les informacions contractuals presents en www.startyourup.es es mostren en llengua espanyola (castellà) i la comunicació amb els clients i Emprenedors, així com la formalització del contracte, es realitzaran en aquest idioma, si bé, si així ho desitja el client pot fer-se en català o anglès sempre indicant-lo abans d’iniciar el procediment de contractació.

En cada projecte hi ha disponible una fitxa amb la informació descriptiva i econòmica d’aquest. L’Emprenedor ha pogut veure totes les dades necessàries i suficients com per a poder decidir comprar, i llavors rebre de manera completa, el projecte.
Cada projecte té validació prèvia per l’organisme oficial, on es va presentar el projecte, i la de START YOUR UP, S.L.

3.3 Disponibilitat del projecte: El projecte que estigui visible, està disponible per a la seva compra.

3. Termini de resposta en la compra: Quan compra el projecte, el client rep un correu de confirmació amb el justificant de pagament. És una prova legalment vinculant de la compra quan es combina amb la factura original. Aquesta factura ha de sol·licitar-se a hola@startyourup.es. El pdf. del projecte comprat es lliura d’acord amb l’estipulat en el punt 5 de les presents condicions.

3.6 Frau: Si START YOUR UP, S.L. sospita o detecta alguna anomalia o frau, es reserva el dret d’anul·lar la transacció per motius de seguretat.

4. PROCEDIMENT DE COMPRA:
L’Emprenedor per a poder accedir als projectes oferts pel prestador, no haurà de donar-se d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Se li sol·licitaran únicament les dades imprescindibles per a poder tramitar la seva compra.

Una vegada seleccionat el projecte desitjat, s’informa que de conformitat amb l’exigit per l’art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 1. Triar el projecte fent clic en ell, i s’afegirà automàticament en el “carret de compra”.
 2. Triat el projecte, haurà de clicar en la pestanya de finalitzar compra, per a realitzar la comanda. En clicar en aquesta opció,
 3. Se sol·licitarà una sèrie de dades personals per a poder realitzar la comanda i el lliurament posterior, i després se sol·licita el consentiment de l’Emprenedor per a guardar les seves dades. Si el presta, es guarden i se li enviarà informació dels nostres serveis si així ho permet, si no les dades es guardaran per a futures compres solament.
  Han de revisar-se els controls de spami de correu no desitjat de la seva safata d’entrada del correu electrònic i verificar sempre que les dades del contacte que proporcioni són correctes.
 4. Una vegada emplenats les dades, apareixerà una pantalla d’observacions, on podrà indicar l’horari de lliurament; una casella de verificació que haurà de marcar-la ja que és l’acceptació d’aquestes Clàusules Generals de Contractació i la Política de Privacitat.
 5. Per a finalitzar el procés, haurà de clicar en el botó Realitzar la comanda.En tot cas, la plataforma de contractació del prestador informarà l’Emprenedor, una vegada finalitzat el procediment de contractació, via correu electrònic de la confirmació del projecte comprat i el mateix adjunt.Si hi hagués qualsevol tipus d’error en les seves dades en qualsevol altre punt de la compra, haurà de notificar-lo immediatament a l’adreça d’e-mail que apareixerà en la web per a procedir a l’esmena d’aquest error.
  Davant qualsevol dubte pot contactar amb el nostre servei d’Atenció al client a través de qualsevol dels mètodes que es faciliten en la web www.startyourup.es.STARTYOURUP, S.L. proporcionarà Atenció al Client de manera GRATUÏTA a través del nostre email de contacte hola@startyourup.es, si tria un altre mitjà de comunicació alternatiu, l’Emprenedor és qui haurà de fer-se càrrec del cost particular d’aquest.5. ENVIAMENT:

  START YOUR UP, S.L. no enviarà cap comprovant de comanda fins que hagi comprovat que s’ha realitzat el pagament.
  La compra del projecte, no comporta el lliurament físic de cap producte, sent el projecte enviat per correu electrònic en format “pdf”, el contractat. El “pdf” conté el projecte, i totes les dades bàsiques: pla financer, pla de màrqueting, logo, projecció, estratègies i conclusions.
  L’enviament del projecte es realitzarà, una vegada confirmat el pagament, el pròxim dia hàbil.

 6. FORMES DE PAGAMENT:A continuació, detallem els sistemes disponibles:6.1 Pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit: L’Emprenedor haurà de disposar de targeta de crèdit o dèbit en vigor, on haurà d’especificar tots els dígits del núm. de la targeta en el formulari corresponent. L’operació es formalitza en el moment de realitzar la comanda. Només s’accepten pagaments amb targetes segures en els quals s’efectua autenticació de la seva identitat com a titular de la targeta segons el mètode establert pel seu banc, a través de comerç electrònic segur (“VerifiedbyVisa” i “MasterCard SecureCode”). La comanda no podrà tenir-se en compte i no serà tramitat fins que el pagament hagi estat autoritzat pel teu banc o caixa.S’utilitza el sistema denominat SSL (Secure Sockets Layer), sistema de pagament en un entorn segur ja que permet el xifratge de la informació transmesa durant la transacció, assegurant la confidencialitat d’aquesta.6.2 Pagament mitjançant transferència o ingrés a compte: Al moment de finalitzar la comanda l’Emprenedor rebrà les instruccions amb el número de compte per a abonar la comanda. És fonamental que s’indiqui clarament el núm. de comanda assignada i el nom de l’Emprenedor en l’ordre de transferència. Per a poder confirmar la comanda serà necessària realitzar la mateixa en un termini de 7 dies, en cas contrari serà cancel·lat en el nostre sistema.

  7. DRET DE DESISTIMENT:

  Si l’Emprenedor és una persona física i de conformitat amb la Regulació de la Comunitat Europea (Protecció dels Consumidors respecte als Contractes subscrits per Mitjans de comunicació a Distància – art. 6 DIRECTIVA 97/7/CE DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 20 de maig de 1997, relativa a la protecció dels consumidors en matèria de contractes a distància), l’Usuari es beneficia d’un termini de 14 dies hàbils per a cancel·lar el contracte realitzat per aquest mitjà a distància, sense donar una raó, i, si l’Emprenedor fa ús d’aquest dret de cancel·lació, ell o ella, no incorrerà en cap càrrec o sanció. Sense perjudici d’aquesta disposició, el període de 14 dies començarà a discórrer el dia en què l’Emprenedor accepta aquestes CGC.

  START YOUR UP, S.L. recorda que aquest dret, no s’aplica a la persona jurídica.

  Pot haver-hi un acord entre START YOUR UP, S.L. i l’Emprenedor. En cas contrari, l’Emprenedor no podrà exercir el dret de desistiment als contractes que es refereixin al subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l’execució hagi començat, d’acord amb l’article 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

  8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

START YOUR UP, S.L. s’eximeix de qualsevol responsabilitat de qualsevol acte jurídic anterior entre l’Alumne i la Universitat o Centre d’Estudis en el qual hagi presentat el treball.
El TFG/TFM ha sofert modificacions, per la qual cosa no és el mateix treball realitzat per l’alumne. Sempre s’han realitzat aquestes prèvia acceptació del seu autor, en compliment del seu dret de propietat intel·lectual de caràcter moral.

9. ANUL·LACIÓ:

L’Emprenedor podrà anul·lar la compra sempre que no s’hagi procedit encara a l’enviament del projecte.

Per a efectuar una anul·lació d’una comanda realitzada a través del Lloc web, l’Emprenedor haurà de posar-se en contacte amb el nostre servei d’atenció al client a través de telèfon 93 574 69 45 o correu electrònic hola@startyourup.es i indicar les dades de la compra efectuada (número de comanda, titular i data).


10.FORÇA MAJOR

El prestador no serà responsable per qualsevol incompliment degut a circumstàncies imprevistes o per causes fora del control de START YOUR UP, S.L., incloent, però no limitat als casos de força major, disturbis, embargaments, actes d’autoritats civils o militars, incendis, inundacions, accidents, vagues, tancaments patronals o l’escassetat de transport, instal·lacions, combustible, energia, mà d’obra o materials.

En cas de demora, START YOUR UP, S.L pot ser excusat de les prestacions, en la mesura en què es retardi o impedeixi per aquestes causes, i durant tot el període de temps en qüestió.

11. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLAUSULAS

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o d’impossible compliment, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni sofriran modificació de cap manera.

12. RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA (EN LÍNIA DISPUTI RESOLUTION):

Conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l’EMPRENEDOR i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d’intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb totes dues parts per a aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte. Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ:

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l’Emprenedor, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la compra objecte d’aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili del prestador (si no és considerat com a consumidor a l’efecte del TRLGDCU) o de l’Emprenedor (si és considerat com a consumidor a l’efecte del TRLGDCU).

14. NORMATIVA APLICABLE:

Les presents Condicions Generals estan subjectes al que es disposa a:
Normativa europea que regula el comerç electrònic:
• Directiva 97/7/CE relativa a la protecció dels consumidors en matèria de contractes a distància (Directiva de vendes a distància);
• Directiva 2000/31/CE relativa a determinats aspectes jurídics dels serveis de la societat de la informació, en particular el comerç electrònic en el mercat interior (Directiva sobre el comerç electrònic).

Normativa espanyola:
§ Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.
§ Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, i modificacions posteriors,
§ Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades)
§ Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals,
§ Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, i
§ Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i modificacions posteriors.
§ Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria.

15. COMENTARIS I SUGGERIMENTS:

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens els enviï a través del nostre formulari de contacte.

A més, tenim fulles oficials de reclamació a la disposició dels consumidors i Usuaris. Pot sol·licitar-les cridant al telèfon d’Atenció al Client 935746945 o a través del nostre formulari de contacte.