¿Com Funciona?

Selecciona el tipus de perfil per veure més informació

GRADUAT AMB TFG APROVAT

Puja el teu TFG

Start Your Up el revisa

Validem el teu projecte

Decideix

EMPRENEDOR BUSCANT PROJECTE

Accedeix a projectes

Escull el projecte amb doble validació

Compra el projecte

INVERSOR

Accedeix a projectes

Escull el projecte amb doble validació