Què és un TFG o TFM?

El Treball de Fi de Grau consisteix en el desenvolupament autònom per part de l’estudiant d’un projecte sota la direcció d’un professor tutor, la realització del qual té la finalitat d’afavorir que l’estudiant integri els continguts formatius rebuts durant els seus estudis i assegurar l’adquisició de les competències associades a la titulació.

L’estudiant presenta el seu TFG davant la Comissió d’Avaluació (normalment composta pel professor tutor, un altre professor de la mateixa assignatura d’una altra aula i el professor responsable) donant validesa al Treball de Final de Grau presentat i per tant obtenint finalment el títol de Graduat.